Đĩa cắt máy cắt cỏ

Lưỡi tròn dùng cắt cỏ, cắt lúa và cắt cỏ voi, cỏ cứng có thể Dùng cho mọi loại máy cắt cỏ đeo vai và cầm tay

Hotline: 0915 092 333