Cách nhận biết  Máy phát điện honda : Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại máy phát điện có tên gọi là Honda nhưng thực chất chỉ có những loại máy phát điện Honda như sau: Thứ nhất: Máy phát điện phải do hãng Honda Việt Nam bảo hành thì có tên máy phát điện honda. Đây là dòng máy nhập khẩu nguyên chiếc và được bảo hành tại hãng trên toàn quốc. Đắc điểm của loại máy này là trên vỏ thùng và số khung trùng nhau và trùng với phiếu bảo hành gốc của hãng. Ngoài ra tất cả các sản phẩm do Honda Việt Nam bảo hành phải có mã vạch để kiểm soát tất cả từ khâu nhập khẩu phân phối và bảo hành. Trên phiếu bảo hành phía bắc có địa chỉ bảo hành và có số điện thoại Hotline của hãng Công ty HVPP